Ремонт на бойлери

Игри

Информация за страница Ремонт на бойлери

     Много са причините, поради които може да се наложи ремонт на бойлери, но тези уреди задължително трябва да се поправят възможно най-бързо. За редица домакинства именно бойлерът е този, който осигурява постоянен приток на топла вода не само за къпане, но и за битови нужди като пране и миене. Голямото предимство е, че винаги имаме топла вода  наличност, докато ако сме свързани към някое дружество, винаги търпим несгодите от принудителни ремонти и профилактики. Последните са задължителни всяка година и в разгара на лятото за период от поне две седмици във всеки жилищен квартал се спира подаването на топла вода. Но ако бойлерът ни се повреди, от него съществена полза няма. Тъй като на българския пазар най-разпространени са обикновените модели от типа акумулиращи уреди, честата причина за повреда може да бъде нагревателят. Един от начините да го почистим е като го демонтираме и го накиснем хубаво в оцет за продължителен период от време.

     Този метод на ремонт на бойлери обаче като цяло се счита за остарял и е по-скоро част от репертоара на домашните майстори. Такива специалисти предлагат своите услуги на значително по-ниски цени в сравнение с професионалните фирми за ремонт. Разликата обаче е в качеството на работата – много по-голяма е вероятността самоукият майстор по-скоро да задълбочи проблема, отколкото да го разреши, а това ще принуди клиента да влезе в непредвидени допълнителни разходи. Има много индикации, по които можем да познаем, че бойлерът ни се нуждае от ремонт. Например при показател за пълен до горе обем с топла вода и подходящо нагряване, топлата вода може да свършва сравнително бързо. Ако тя в действителност се изчерпва само след ползването на банята от един човек, това е сигурен белег за нещо нередно. Разрушената тръбичка за топла вода е обикновено това, което нарушава ритъма на работата на бойлера. При този случай трябва да се вземе предвид следното нещо по отношение механизма на бойлерите. Водата в бойлера постъпва по тръба, която се намира на ниво между десет и дванадесет сантиметра от дъното на уреда. Това се счита за мъртъв обем, който предпазва нагревателя от прегряване.

      Въпросното прегряване може да се получи, ако по една или друга причина се стигне до източване на водата от бойлера. Незабавно трябва да се свържем с фирма за ремонт на бойлери при това положение, а ако сме сигурни в своите способности за поправяне, първото нещо е веднага да демонтираме бойлера. Студената вода, постъпвайки от дъното на бойлера, изтласква топлата вода в посока нагоре. По такъв начин пък вече топлата вода постъпва в системата, но чрез друга тръба. Тя се намира само на няколко сантиметра от горната част на съда. В случай, че тази тръба не достига по височина горната част на бойлера, а отива по-ниско, постъпващата студена вода достига това ниво за рекордно кратък период от време. Ето защо водата няма как да бъде използвана за къпане или каквото и да било друго при положение, че искаме да се възползваме от нея. Но това е само един от многобройните примери, които доказват нуждата от намесата на професионални специалисти.

eXTReMe Tracker